Mate|Crediteur|Algemeen

SEPA gebruiken (automatisch per 1 februari 2014)
Deze keuze kan het beste aangevinkt worden zodra de IBAN conversie is voltooid. Vanaf 1 februari 2014 kan alleen nog automatisch worden betaald in het voor de SEPA (Single Euro Payment Area) afgesproken formaat. De keuze wordt daarom na 1 februari 2014 automatisch aangevinkt. Zodra deze keuze is aangevinkt worden er via: Mate|Crediteur|Elektronisch betalen  alleen betalingen aangemaakt voor crediteuren met een geldig IBAN en BIC nummer.

IBAN/BIC opdrachtgever
Vul hier het IBAN en BIC in van de opdrachtgever. Dit is de bank waarvan de betalingen worden afgeschreven. De IBAN en BIC nummers kunnen tevens ingevuld worden via grootboekrekening 8x9 in Account. De nummers worden gecontroleerd op geldigheid volgens de standaard IBAN controle.

Banknummer tbv CLIEOP
Vul hier het elfproef banknummer in van de opdrachtgever. Indien dit veld leeg wordt gelaten dan vervalt de optie betalen per bank in
de dialoog voor 'Elektronisch betalen'. Indien tevens het Postbanknummer van de opdrachtgever niet wordt vermeld dan vervalt de keuze 'Elektronisch betalen' uit het Crediteurenmenu

Postbanknummer tbv CLIEOP
Vul hier het postbanknummer in van de opdrachtgever. Indien dit veld leeg wordt gelaten dan vervalt de optie betalen per postbank in de dialoog voor 'Elektronisch betalen'. Indien tevens het Banknummer van de opdrachtgever niet wordt vermeld dan vervalt de keuze 'Elektronisch betalen' uit het Crediteurenmenu

Veld (post)banknr tbv CLIEOP
Selecteer hier één van de veldnamen uit de crediteurenrubriek waarachter het (post)banknummer van de begunstigde wordt ingevuld. Indien gekozen wordt voor <Leeg> dan wordt geen enkele veldnaam gereserveerd. Hierdoor vervallen de keuzen 'Betalingsoverzichten', 'Elektronisch betalen' en 'Openstaande posten' uit het Crediteurenmenu van Mate.

Veld woonplaats tbv CLIEOP
Selecteer hier één van de veldnamen uit de crediteurenrubriek waarachter de woonplaats van de begunstigde wordt ingevuld. Indien gekozen wordt voor <Leeg> dan wordt geen enkele veldnaam gereserveerd. Hierdoor vervalt de keuze 'Elektronisch betalen' uit het Crediteurenmenu van Mate.


Aantal dagen
Vul hier het aantal dagen (van 0 t/m 999) in waarna openstaande posten automatisch betaald mogen worden. Deze termijn wordt alleen gehanteerd indien niet vermeld (leeg of blanco gelaten) bij de betreffende crediteur. Het aantal dagen kan per crediteur opgegeven worden in Account met de keuze 'Grootboek Wijzigen' uit het Schemamenu.

Rekeningnr (Betaling onderweg)
Vul hier het rekeningnummer in van de in de crediteurenrubriek gereserveerde rekening waarop de 'betalingen onderweg' moeten worden geboekt. Indien dit rekeningnummer niet wordt opgegeven dan vervallen de keuzen 'Betalingsoverzichten' en 'Elektronisch betalen' uit het Crediteurenmenu.

Directory of map
De directory of map waarin het ClieOp03 of SEPA XML bestand wordt opgeslagen. Deze map is standaard ingesteld op \FINALACC\MAATCODE. Er kan een andere map geselecteerd worden door op de knop met de mapnaam te klikken.