Mate|Debiteur|NAW info

Via de keuze NAW info uit het Debiteurmenu kan informatie over een debiteur opgevraagd worden. Nadat de keuze is gemaakt, verschijnt de volgende dialoog:

Selecteer:
Een debiteur kan gezocht worden op alle velden die in de debiteurenrubriek van Account zijn gedefinieerd zoals Naam, Banknummer, Telefoon, BTW-nummer etc. Door bijvoorbeeld achter Telefoon 33 in te vullen worden alle debiteuren gevonden met een telefoonnummer waarin ergens 33 voorkomt. Een bestaande debiteur kan worden geselecteerd door voldoende gegevens in te vullen zodanig dat een unieke identificatie mogelijk wordt of door met de muis op de regel met de gewenste debiteur te klikken.

Debiteurennr:
Achter Debiteurennr kan een debiteurennummer of lettercode worden ingevoerd. Indien n of meer letters worden ingevoerd dan worden alleen die debiteuren getoond waarvan de lettercode met de opgegeven letters begint. Een bestaande debiteur kan geselecteerd worden door de letters van de lettercode verder aan te vullen of door met de muis op de regel met de gewenste debiteur te klikken.

Hulptabel
Een debiteur kan geselecteerd worden door in de
Hulptabel te klikken op de betreffende regel. De gegevens in de tabel zijn gesorteerd op het debiteurennummer (lettercode) zoals vermeld in de kolom: RekeningNr (LCode). De sortering kan gewijzigd worden door met de muis op een kolom te klikken waarop de tabel gesorteerd moet worden. Na OK wordt de laatst gekozen sortering bewaard.

OK
Na het klikken van de OK knop of het drukken van de Enter-toets wordt een uitvoervenster geopend met nadere informatie van de betreffende debiteur zoals NAW (Naam Adres Woonplaats etc.), memo's, afleveradressen, contactpersonen, historie, omzet, betalingsgedrag etc. Het toegepaste model: DebiteurenInfo.Dix.rtf kan aan specifieke wensen worden aangepast. Bij aanpassing wordt aanbevolen om het genoemde model eerst naar de map: X:\Finalacc\MaatCode te kopiren met MaatCode de maatschappijcode van de administratie.

Zoals bij alle uitvoervensters in Visual Enterprise wordt met de Esc-toets het venster met debiteureninfo gesloten en teruggekeerd naar bovenstaande dialoog.