Besturingsopdrachten

Met de besturingsopdrachten in de modelaanwijzingen kan de afloop van een model gecontroleerd worden. De volgende besturingsopdrachten staan ter beschikking:

Do en Od
If, Else en Endif
While en Wend
DoSub