Expressie

Onder een expressie wordt een rekenkundige uitdrukking verstaan waarin operatoren, variabelen, functies, verwijzingen, systeemvariabelen en getallen kunnen voorkomen.