Functies

Functies resulteren in een numerieke waarde en kunnen in expressies gebruikt worden. De functienaam wordt altijd direct gevolgd door een ronde openingshaak en eventueel een aantal argumenten (gescheiden door komma's) en een ronde sluithaak. Voor de overzichtelijkheid zijn de functies verdeeld in de volgende groepen:

Databasefuncties:
    Queryfuncties
    Navigatiefuncties
    Infofuncties
    Update- en Insertfuncties
Stringfuncties
Layoutfuncties
Filefuncties
Linkfuncties
Mathematische Functies
Datum- en Tijdfuncties
Chartfuncties
Picturefuncties
Controlfuncties
Mergerfuncties
Faxfuncties

Mailfuncties
WebServicefuncties
HttpClientfuncties
XmlDocumentfuncties
JsonDocumentfuncties
Certificaatfuncties
UBLfuncties
Tilefuncties
Overige Functies