Verwijzingen

In expressies kunnen met rechte haken [ en ] verwijzingen opgenomen worden naar de numerieke waarde van kolommen of stringvariabelen. Tussen de rechte haken kan derhalve een StringVarName of een ColumnName vermeld worden. Indien een kolom of stringvariable niet geconverteerd kan worden naar een getal dan resulteert de verwijzing in de waarde nul. De verwijzing moet exact overeenkomen met de naam van een stringvariabele of met eventuele 'wildcards' passen met een kolomnaam. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd en kleine letters. In tegenstelling tot referenties kan geen gebruik worden gemaakt van de formatsymbolen # en > of het stringsymbool $.