astodate2000.jpg (7609 bytes)
AsToDate
Voor Windows Vista(x64), 2008(x64), 2008 R2, 2012, 7(x64), 8.x(x64) en 10(x64)

© 1999, 2018 Astona Engineering

 

Met AsToDate kunnen gegevens uit diverse databronnen worden verzameld, gemanipuleerd en verwerkt tot representatieve documenten, rapporten of (invul)formulieren. In zogenoemde modellen wordt vastgelegd welke gegevens (m.b.v. universele toegang tot informatie) verzameld en op welke wijze deze gepresenteerd dienen te worden. Hierbij is de layout van de presentaties vrij te bepalen waarbij gebruik gemaakt kan worden van kleuren, fonts, tabellen, grafieken, figuren (.jpg, .bmp, .gif, .tif, .png of .wmf) en ActiveX objecten. Daarnaast kunnen Windows bedieningselementen zoals knoppen, keuzevakjes, tekstvakken, keuzelijsten etc. in de lay-out worden verwerkt. Op deze wijze kunnen invulformulieren of andere interactieve layouts (X-Forms) worden gegenereerd.

Modellen kunnen met de interne tekstverwerker van AsToDate200 worden opgesteld maar ook met b.v. Microsoft Word. Met de interne tekstverwerker kan beschikt worden over een liniaal, tabs, automatische uitlijning etc. en kunnen de opgestelde modellen worden getest en gecontroleerd op syntaxis. De opgestelde modellen kunnen naast het interne formaat tevens in het ASCII, HTML, RTF en DOC formaat gelezen, gewijzigd, bewaard en uitgevoerd worden. Verder kunnen modellen en de resulterende presentaties bewaard worden in het Adobe PDF formaat met de mogelijkheid tot elektronische mailing per fax of e-mail.

 

Uit alle databronnen waarvoor een XML Webservice, OLE DB Provider of een ODBC driver beschikbaar is, kunnen gegevens benaderd en verwerkt worden. De toegang tot deze gegevens kan steeds op dezelfde eenvoudige manier worden gerealiseerd onafhankelijk van het type en complexiteit van de onderliggende databron. Als onderliggende databron kunnen simpele files, XML-bestanden, complexe relationele databases, e-mailbestanden, documenten, administraties etc. etc. dienen. Bovendien kunnen gegevens uit verschillende databronnen, die verder geen enkele relatie tot elkaar hoeven te hebben, in één enkel document worden gecombineerd.