Hoe kan een model uitgevoerd worden

Een model kan op 3 verschillende manieren uitgevoerd worden:

-1- Via AsToDate200
Een model kan in AsToDate uitgevoerd worden door op de F10 toets te drukken of door de keuze Uitvoeren in het Modelmenu te selecteren.

-2- Via Snelkoppeling
Een specifiek model (of toepassing) kan direct via een snelkoppeling worden uitgevoerd. In de snelkoppeling dient in dat geval de naam van het model en eventuele initiŽle waarden vermeld te worden. Indien bijvoorbeeld het model: RMA_Formulier.XMLexp.rtf gestart dient te worden met de waarden: Admin=f:\astona\demo.adm, Controller=Jan de Brie en XMLFileExt=RMA10152 dan kan bij doel in de snelkoppeling worden vermeld:

AsToDate.exe RMA_Formulier.XMLexport.rtf Admin=f:\astona\demo.adm;Controller=Jan de Brie;XMLFileExt=RMA10152;

Indien een model op genoemde wijze wordt gestart dan wordt de gebruiker beperkt tot de gebruikersinterface welke uitsluitend door het model zelf wordt geboden.

-3- Via Externe Windows applicatie
Als laatste (en belangrijkste) kan een model uitgevoerd in een door een Windows applicatie beschikbaar gesteld venster. Hiertoe dient de externe applicatie gelinkt te worden met de beschikbaar gestelde merger engine DLL. De DLL wordt vervolgens aangeroepen met de eerder genoemde windowhandle alsmede de naam van het model en een string met initiŽle waarden. In het venster van de Windows applicatie wordt vervolgens de uitvoer en/of invulformulier getoond.

Voor het gebruik van de merger engine DLL dient een voor software ontwikkelaars bedoelde licentieovereenkomst en onderhoudsabonnement afgesloten te worden. Voor nadere informatie wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Astona.