Wat is een AsToDate Model

In de opgemaakte tekst van een model kan tussen acculaden { en } de AsToDate modeltaal worden toegepast. Gedeeltes van een model tussen { en } zullen in het vervolg modelaanwijzingen worden genoemd en alles daarbuiten tekstblokken.

In de tekstblokken kan met rechte haken [ en ] gerefereerd worden aan de waarde van kolommen en variabelen. In deze tekstblokken wordt alles tussen rechte haken (inclusief de haken zelf) vervangen door de waarden van de referenties. Nadat de referenties tussen [ en ] zijn vervangen, wordt de tekst afgedrukt waarbij de opmaakinformatie blijft behouden.

In de modelaanwijzingen kunnen met de modeltaal diverse uitdrukkingen geformuleerd worden. Er kunnen meerdere uitdrukkingen gescheiden door een puntkomma op een regel worden geplaatst. Een uitdrukking kan of een expressie of een opdracht zijn. In de modelaanwijzingen kan commentaar opgenomen worden door deze te plaatsen achter twee slashes. Een voorbeeld:

{//De wortels van 1 t/m 10
Integer i
While i<10; //Zolang i kleiner dan 10
    i=i+1
    r = Sqrt(i)
}
Wortel [i] = [r]
{Wend}