Operatoren

De volgende numerieke operatoren in volgorde van prioriteit, kunnen in expressies worden toegepast:

^    machtsverheffen
*    vermenigvuldigen
/    delen
%    rest na deling
+    optellen
-    aftrekken
<    kleiner dan
>    groter dan
|    gelijk aan
!    ongelijk aan
=    toekenning

De volgorde van een berekening kan be´nvloed worden met ronde haken.

Voorbeeld:
{
  //Gebruik ronde haken
  a = 1+2*3; //a = 7
  b = (1+2)*3; //b = 9
}
   [a] is niet gelijk aan [b]