XmlService Declaratie

Met XmlService kunnen een of meerdere variabelen worden gedeclareerd die een omgeving creŽren waarbinnen Xml webservices kunnen worden aangeroepen.

WebService XmlWebVar1, XmlWebar2,....

XmlWebVar1, XmlWebVar2,....(VariableName)
Er kunnen 1 of meerdere WebService-variabelen worden gedeclareerd.
Met XmlConnect kan een verbinding gemaakt worden met een webservice door de URL van de webservice op te geven zoals in: XmlConnect(XmlBtw,http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/api/checkVatService). Met XmlSetNameSpace kan de door webservice gehanteerde namespace worden ingesteld en met XmlSetInputBody de parameters in XML formaat. Met XmlMethod wordt de opgegeven methode of functie van de webservice aangeroepen en uitgevoerd waarna een response wordt ontvangen in XML formaat. Met XmlFirstElement kan het eerste element uit de XML response gelezen worden en met XmlNextElement het eerst volgende element. Met XmlElement kunnen op overeenkomstige wijze elementen uit de XML response gelezen worden. Tenslotte kan met behulp van XmlSetCertificate een beveiligde verbinding met een webservice tot stand gebracht worden.

Voorbeeld:
(Controle van BTW/VAT nummer)
{
 XmlService XmlBtw
 String sXmlResponse, sValid, sNaam, sAdres, sVat
 XmlConnect(XmlBtw,http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/api/checkVatService)
 XmlSetNameSpace(XmlBtw,"urn:ec.europa.eu:taxud:vies:services:checkVat:types")
 XmlSetInputBody(XmlBtw,<countryCode>LU</countryCode><vatNumber>19878750</vatNumber>)
 If XmlMethod(XmlBtw,checkVat,sXmlResponse)
  XmlGetElement(Valid,sXmlResponse,sValid)
  If Match([sValid],true)
   XmlGetElement(vatNumber,sXmlResponse,sVat)
   XmlGetElement(Name,sXmlResponse,sNaam)
   XmlGetElement(Address,sXmlResponse,sAdres)
}
Geldig VAT/BTW nummer: [sVat] van:
[sNaam]
[sAdres]
{
  Else
}
VAT/BTW nummer is ongeldig!
{
  Endif
 Else
}
Webservice geeft foutmelding!
{
 Endif
}

Resultaat:
Geldig VAT/BTW nummer: 19878750 van:
MICROSOFT LUXEMBOURG, SARL
23-2, RIVES DE CLAUSEN
L-2165 LUXEMBOURG