Order|Invoer|Nieuw

Via de keuze Nieuw uit het invoermenu kunnen nieuwe offertes, orders en facturen worden aangemaakt. Het volgende offerte-, order- of factuurnummer wordt bepaald door het eerste vrije nummer dat gelijk of hoger is dan het via Opties|Algemeen ingestelde volgend nummer. Nadat de keuze is gemaakt, verschijnt de volgende dialoog:

Selecteer:
Een debiteur kan gezocht worden op alle velden die in de debiteurenrubriek van Account zijn gedefinieerd zoals Naam, Banknummer, Telefoon, BTW-nummer etc. Door bijvoorbeeld achter Telefoon 33 in te vullen worden alle debiteuren gevonden met een telefoonnummer waarin ergens 33 voorkomt. Een bestaande debiteur kan worden geselecteerd door voldoende gegevens in te vullen zodanig dat een unieke identificatie mogelijk wordt danwel door met de muis op de regel met de gewenste debiteur te klikken.

Debiteurennr:
Achter Debiteurennr kan een bestaande of nieuw debiteurennummer of lettercode worden ingevoerd. Indien één of meer letters worden ingevoerd dan worden alleen die debiteuren getoond waarvan de lettercode met de opgegeven letters begint. Een bestaande debiteur kan geselecteerd worden door de letters van de lettercode verder aan te vullen danwel door met de muis op de regel met de gewenste debiteur te klikken. Indien een niet bestaande lettercode of debiteurennummer wordt ingevoerd dan wordt gevraagd om deze te openen waarna de NAW en andere gegevens kunnen worden ingevoerd.

Hulptabel
Een debiteur kan geselecteerd worden door in de
Hulptabel te klikken op de betreffende regel. De gegevens in de tabel zijn gesorteerd op het debiteurennummer (lettercode) zoals vermeld in de kolom: RekeningNr (LCode). De sortering kan gewijzigd worden door met de muis op een kolom te klikken waarop de tabel gesorteerd moet worden. Na OK wordt de laatst gekozen sortering bewaard.