Order|Opties|Algemeen

Via deze keuze kunnen algemene opties en beginwaarden voor offerte-, factuur-, order- en slipnummers worden ingesteld. Indien een bestaande waarde wordt ingevuld wordt de eerst volgende hogere en nog vrije waarde toegepast.

Opties
Factuurdatum instellen op printdatum
Indien deze keuze wordt aangevinkt dan wordt de factuurdatum gewijzigd naar de datum van de laatste print. Dit geldt uiteraard alleen voor facturen die nog niet zijn gefiatteerd.
Verzamel Orders per Factuur
Indien aangevinkt dan worden tijdens het fiatteren alle orders van dezelfde debiteur verzameld op slechts één factuur.
Nieuwe NPC's met tijdskenmerk

Indien aangevinkt dan worden nieuwe notaposten geopend met het tijdskenmerk.
Verwijder ' ' en '-' uit gescande NPC's
Indien geselecteerd dan worden tijdens documentinvoer alle spaties en mintekens verwijderd uit de ingevoerde Npc's. Indien er echter een actieve Npc bestaat met deze spaties en mintekens dan wordt de bestaande Npc geselecteerd en de invoer niet gewijzigd. Deze optie kan tevens ingesteld worden via: BuyIt|Opties|Algemeen.
Stukprijzen noteren in 3 decimalen
Indien aangevinkt dan kunnen tijdens documentinvoer 3 decimalen worden ingevoerd bij de StkPrys. Tevens worden Prys1 t/m Prys5 en KstPrys in de notaposten in 3 decimalen genoteerd i.p.v. 2. Deze optie kan tevens ingesteld worden via: BuyIt|Opties|Algemeen.

Aantal afdrukken
Het aantal afdrukken bij de resp. keuze: Order|Uitvoer|Offerte|OF1, Order|Uitvoer|Order|OD1 en Order|Uitvoer|Factuur|FC1.
Indien b.v. een kopie factuur voor de eigen administratie wordt gewenst dan dient achter Factuur: 2 ingevuld te worden.

BTW ID veldnaam
Selecteer hier één van de veldnamen uit de debiteurenrubriek waarachter het BTW-nummer wordt ingevuld. Indien gekozen wordt voor <Leeg> dan wordt geen enkele veldnaam gereserveerd. Hierdoor vervalt b.v. de keuze 'ICT-Lijst' uit het Debiteurenmenu van Mate en stoppen bij de eerst volgende slipmutatie de registraties voor de rubrieken 3a, 3b en 3c van de Aangifte Omzetbelasting alsmede de registraties voor de ICL Opgaaf.

Debet 'Derde kolom' (Optioneel)
Met 'derde kolom' worden gegevens bedoeld die tijdens het invoeren van offertes, orders en facturen worden opgegeven maar bedoeld zijn voor intern gebruik. De KstPrys wordt met het hier opgegeven rekeningnummer debet doorgeboekt, optioneel voorzien van een dossiernummer en/of kostenplaats.

Voorbeeld voorcalculatie: In bovenstaande dialoog wordt bij Order: het rekeningnummer van "Voorgecalculeerde Kostprijs" ingevuld. In de betreffende omzetgroepen worden bij Order: een rekeningnummer ingevuld dat valt in de Account geopende rubriek "Tussenrekening Kostprijzen". Tijdens orderinvoer wordt indien van toepassing tevens de kolom KstPrys ingevuld. Zodra de orders worden gefiatteerd via: Order|Fiatteer|Orders dan wordt tevens een Memoslip aangemaakt met boekingen: debet "Voorgecalculeerde Kostprijs" en credit "Tussenrekening Kostprijzen". De ontvangen inkomende nota's kunnen vervolgens debet geboekt worden  op "Tussenrekening Kostprijzen" welke bij een perfecte voorcalculatie op nul uit dient te komen.