Categorie toevoegen.

Om een nieuwe categorie toe te voegen dient ergens in het donkerblauwe gedeelte van een bestaande categorie met de rechter muisknop geklit te worden waarna een pop-up menu verschijnt zoals hieronder afgebeeld. Uit dit menu dient vervogens Categorie toevoegen gekozen te worden.

Na de keuze: Categorie toevoegen verschijnt de volgende dialoog:

Met de dialoog kan een naam voor de nieuwe categorie worden opgegeven en wordt door het klikken van OK de nieuwe categorie toegevoegd.

<<<<