Tegels met parameters

Bij veel modellen kunnen extra parameters worden ingesteld voordat het model wordt uitgevoerd. Deze beginwaarden kunnen worden vermeld in vak 'Optionele Initialisatie' in de dialoog via: Úitvoer|Rapport. De waarden worden in vak 'Optionele Initialisatie ingevoerd in de vorm van zogenoemde naam/waarde paren in het formaat: naam=waarde. Regelmatig wordt tevens de mogelijkheid geboden om in het model deze waarden in te voeren m.b.v. Windows bedieningselementen zoals knoppen, vinkjes, keuzelijsten en invulvakjes. Tot 3 van deze veldnamen kunnen bij het aanmaken van een nieuwe tegel worden opgegeven. Hieronder een voorbeeld waarbij van het model: XmlWeerRapport.Rap.rtf waarbij de velden Plaats en Land aan de tegel worden gevoegd.Nadat de tegel is toegevoegd kunnen de velden Plaats en Land voortaan naast de tegel worden ingevuld zoals hieronder is afgebeeld:

.

<<<<