Nieuwe tegel toevoegen.

Om een tegel toe te voegen kan via Uitvoer|Rapport een favoriet model gekozen worden waarna ergens is het venster of tabblad met de rechter muisknop geklikt kan worden om een zogenoemd pop-up menu op te roepen. Uit dit menu dient vervolgens Tegel Toevoegen te worden gekozen.

Na de keuze: Tegel Toevoegen verschijnt de volgende dialoog:

Met de dialoog kan de gewenste titel, beschrijving, formaat, kleur en afbeelding gekozen worden. Tevens kunnen tot 3 velden worden aangewezen om het model te initialiseren. Hieronder een voorbeeld van een ingevulde dialoog:

Nadat op OK is geklikt wordt de nieuwe tegel aan de gekozen categorie toegevoegd:<<<<