Tegel verwijderen

Om een bestaande tegel te verwijderen dient met de rechter muisknop op de te verwijderen tegel geklikt te worden. Hierna verschijnt een pop-up menu waaruit vervolgens Tegel Toevoegen gekozen dient te worden.

Na de keuze: Tegel Verwijderen verschijnt de volgende dialoog:

Nadat op Verwijder! is geklikt wordt de tegel defintief verwijderd.

<<<<