Mate|Uitvoer|Rapport|WerkKostenRegeling.Rap.rtf

Het standaardmodel:
WerkKostenRegeling.Rap.rtf wordt aangeroepen via de menukeuze: Uitvoer|Rapport. In het model kan het totaal van het fiscale loon worden ingevuld en het WKR percentage. Dit percentage staat standaard ingesteld op 1,2% (tarief 2015). Het model laat alle (kosten)rekeningen zien waarbij achter het veld Groep de tekenreeks: WKR voorkomt. De kosten worden per maand van januari t/m december cumulatief getoond. Het totaal van deze kosten wordt verminderd met de beschikbare ruimte en het verschil per maand in het groen of in het rood getoond, afhankelijk of er nog ruimte beschikbaar is of al is verbruikt.

De werkkostenregeling of WKR is verplicht per 1 januari 2015. De regeling houdt in dat per jaar maximaal 1,2% (tarief voor 2015) van het totale fiscale loon kan worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit betreffen alleen vergoedingen en verstrekkingen die tot het eindheffingsloon worden gerekend. Indien meer wordt verstrekt dan 1,2% van het fiscale loon dan geldt over het meerdere een eindheffing van 80%.

Het is daarom van belang steeds het totaalbedrag van de vergoedingen en verstrekkingen te weten (die tot het eindheffingsloon worden gerekend) om de resterende vrije ruimte te bepalen. Hiertoe kunnen het beste verschillende grootboekrekeningen worden aangewezen (en zonodig aangemaakt) waarop de verschillende categorieŽn vergoedingen en verstrekkingen worden geboekt.

Dit 'aanwijzen' gebeurt door bij ieder grootboek achter Groep: WKR in te vullen. Indien het veld: Groep nog niet bestaat dan dient dit veld via de menukeuze: Account|Schema|Rubriek Wijzigen alsnog aan de betreffende rubriek toegevoegd te worden.

Omdat de vergoedingen verhoogd moeten worden met het hoge of lage BTW tarief zijn alle in het overzicht getoonde bedragen inclusief BTW. Standaard wordt uitgegaan van het hoge tarief. Indien echter het lage tarief geldt dan dient achter Groep: WKRL (met een extra L van Laag) ingevuld te worden. Het gaat om het feit of het verstrekte artikel of dienst onder het hoge danwel het lage tarief valt en niet om de manier waarop en volgens welk tarief de BTW in de administratie is verwerkt. Tevens is het mogelijk om een specificatie van de kosten rekeningen (maar dan exclusief BTW) op te vragen door op het betreffende rekeningnummer te klikken.

Indien het veld Groep al in gebruik is, zoals met het standaard model:
Overzicht Per Groep Per Maand.Rap.rtf dan kan WKR of WKRL achter de bestaande gegevens toegevoegd worden met een ; als scheidingsteken. Bijvoorbeeld een rekening waarbij achter Groep: Diversen is ingevuld, kan deze tevens als 'WKR' rekening aangewezen worden met: Groep: Diversen;WKRL.

Hieronder een voorbeeld van het rapport: