Order|Opties|Voorkeur:Factuur en :Offerte

De instelbare voorkeuren op zowel de tabbladen Factuur als Offerte betreffen de invoerkolommen, controle op de invoer en de uit te voeren acties bij fiatteren. De instellingen gelden per administratie met uitzondering van de Gebruiker/Machine opties. In het onderstaande wordt alleen het tabblad Factuur beschreven maar geldt op overeenkomstige wijze ook voor het tabblad Offerte.

Invoerkolommen
De kolommen welke tijdens de invoer van facturen worden getoond kunnen hier (per administratie) worden vastgelegd. Het wordt aanbevolen om alleen de werkelijk toegepaste kolommen te activeren omdat hiermee de invoer kan worden vereenvoudigd.

Invoer controle
Besteld mag niet blanco blijven
Indien aangevinkt dient tijdens facturatie altijd een waarde voor Besteld ingevuld te worden. Indien een post niet berekend moet worden dan kan de waarde 0 ingevoerd worden. Met onderstaande keuzes kan de controle worden beperkt tot voorraadartikelen en/of NPC's met het tijdskenmerk.
Bij voorraadartikelen
Indien aangevinkt dan wordt de controle beperkt tot voorraadartikelen.
Bij NPC's met tijdskenmerk
Indien aangevinkt dan wordt de controle beperkt tot notaposten met het tijdskenmerk.

Acties
Met deze instellingen wordt bepaald of na het fiatteren van facturen aanvullende acties dienen te worden uitgevoerd. De acties zijn vrij te definiŽren met behulp van een model. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van informatie met een centraal data warehouse, informatie uitwisseling met b.v. een factoring maatschappij, het versturen van faxen, verzenden van e-mails met bijlagen of SMS'jes via webservices etc. etc.

Acties bij fiatteren inschakelen
Indien aangevinkt worden na het fiatteren van facturen automatisch de acties uitgevoerd welke in het aangegeven model zijn geformuleerd.
Uit te voeren model
Het model waarin de uit te voeren acties zijn geformuleerd. De modellen hebben de extensie FFC.
Op overeenkomstige wijze kunnen aanvullende acties geactiveerd worden na het fiatteren van offertes. In dat geval hebben de modellen de extensie FOF.

Invulformulier via 'Nieuw Extra'
Met deze instellingen wordt bepaald of nieuwe specifieke zaken zoals duurzame goederen via: Order|Invoer|Nieuw extra met behulp van een invulformulier
(X-Form) of een dialoog moeten worden ingevoerd. De instelling is alleen beschikbaar indien zogenoemde 'custom tables' zijn gedefinieerd waarin de gegevens van specifieke zaken kunnen worden vastgelegd. 
Invulformulier gebruiken
Indien aangevinkt dan worden nieuwe specifieke zaken met een invulformulier
(X-Form) ingevoerd.
Invulformulier
Het model met het te gebruiken invulformulier. De modellen hebben de extensie XFC bij facturen en XOF bij offertes.

Gebruiker/Machine opties
De hier opgegeven opties gelden per gebruiker en bij oudere besturingsystemen per machine of werkstation.
NAW overslaan bij wijzigen
Indien aangevinkt dan wordt bij de keuze: Order|Invoer|Factuur|Wijzigen niet meer de dialoog getoond waarmee de kopgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, afleveradres etc.) kunnen worden gewijzigd. In plaats daarvan wordt direct na het invoeren of selecteren van het factuurnummer naar de dialoog voor regelinvoer gegaan.
Wijzigen automatisch herhalen
Indien aangevinkt dan kan na het invoeren van een factuur direct een andere factuur worden geselecteerd zonder telkens opnieuw de keuze: Wijzigen uit het invoermenu te moeten maken.
Invoer in 'Scan' mode
Indien dit keuzevakje is geselecteerd dan wordt tijdens facturatie, na het scannen (of intypen) van de notapostcode
bij Besteld 1 ingevuld en direct naar de volgende regel gegaan waarna opnieuw een notapostcode kan worden gescand. Op deze wijze kan ingevoerd worden door uitsluitend notapostcodes te scannen zoals dit ook het geval is bij het scannen van EAN of UPC codes.