Order|Onderhoud|Notaposten en BuyIt|Onderhoud|Notaposten

Via de keuze Notaposten uit het Onderhoudmenu kunnen notaposten gewijzigd of verwijderd worden. Met een notapost wordt een artikel, dienst of vaste omschrijving bedoeld waarvan de kenmerken en waarden zijn vastgelegd. Alle notaposten hebben een unieke code aangeduid met de notapostcode of kortweg Npc. Notaposten worden o.a. toegepast om de invoer van offertes, orders, facturen, offerte aanvragen, bestellingen en pakbonnen te vereenvoudigen en te versnellen.

Npc:
Achter Npc kan een code van een nieuwe of te wijzigen notapost ingevuld worden.
In het hulpscherm verschijnen tijdens het typen alle notaposten waarvan de code begint met de ingevulde tekst. Op deze manier kan direct gezien worden welke notaposten al bestaan.

Bestaande notaposten kunnen geselecteerd worden door het scannen (of invoeren) van de EAN of UPC code.

Tevens kan in de omschrijving van de notaposten gezocht worden door achter Npc een * in te vullen gevolgd door de gezochte tekst. In het hulpscherm worden dan alle notaposten getoond waarbij ergens in de omschrijving de opgegeven tekst voorkomt.

Tenslotte kan gezocht worden op de notapostcode of Npc zelf. In dat geval dient een + gevolgd door de gezochte tekst ingevuld te worden waarna in het hulpscherm alle notaposten worden getoond met ergens in de code de opgegeven tekst.

Behalve door het invullen van een nog niet bestaande Npc kunnen nieuwe notaposten geopend worden door een bestaande notapost te kopiŽren. Hiertoe dient de regel met de te kopiŽren notapost dubbelgeklikt te worden waarna onderstaande dialoog verschijnt. In deze dialoog dient de gewenste code van de nieuwe notapost ingevuld te worden.

NotapostenOrder2000Nieuw.jpg (11377 bytes)

Toon verwijderde Npc's
Indien geselecteerd worden de Npc's getoond die als verwijderd zijn gekenmerkt.

Tabel
De notaposten kunnen in de tabel gewijzigd worden door te klikken op een gegeven onder b.v. Omschr, Prys1 of PakNaam. De kolom Leverb  geeft de leverbaarheid van een voorraadartikel weer. Deze kolom wordt berekend en kan daarom niet gewijzigd worden. De leverbaarheid is het verschil tussen VrrdIn welke tijdens de invoer van offerte aanvragen, bestellingen en pakbonnen zijn gereserveerd en UitVrrd welke tijdens de invoer van offertes, orders en facturen zijn gereserveerd. De kolom Leverb wordt telkens ververst en gecontroleerd zodat wijzigingen die door andere gebruikers worden doorgevoerd direct zichtbaar zijn.

Verder kan de tabel worden gesplitst in een linker en rechter deel. De splitsing kan vrij ingesteld worden evenals welke kolommen in het rechter deel worden getoond. Na OK worden de instelling bewaard. De instelling is verschillend per werkstation.

De omzetgroep kan gewijzigd worden door op OmzetGr te klikken waarna een dialoog verschijnt met de mogelijke waarden. In de kolom Del kan met +  de betreffende Notapost als verwijderd worden gekenmerkt. Zie beschrijving van de kolommen. In de kolom Npc wordt tevens een knop getoond indien er aanvullende gegevens van toepassing zijn. Dit is het geval indien de tabel NotapostenEx is gedefinieerd welke wordt opgesteld volgens opgave van de gebruiker. Voor toepassing kan gedacht worden aan aanvullende informatie per artikel of dienst zoals ompakinformatie, gevaren beschrijvingen, instructies, recepten, varianten etc.