Mate|Aangifte|BTW-Aangifte

De BTW-Aangifte en ICP-Opgave over 2014 moeten (verplicht) in XBRL worden opgesteld en via DigiPoort verzonden. Aangiftes over eerdere perioden mogen eveneens in XBRL worden opgesteld en via DigiPoort verzonden. Na installatie van Visual Enterprise 11301-032 kan daarom het beste direct voor XBRL (via: Mate|Aangifte|Algemeen) worden gekozen.

Let op! Vanaf 1 januari 2010 gelden gewijzigde regels voor de BTW aangifte welke zijn verwerkt in Visual Enterprise 10910-029. Klik hier voor een samenvatting.

Voor de geautomatiseerde BTW-Aangifte gelden de volgende aandachtspunten.

Door OK te klikken of op de Enter-toets te drukken wordt de BTW-Aangifte voor de vermelde aangifteperiode opgesteld en wordt het X-Form BTW-Aangifteformulier getoond. Via dit formulier kan een specificatie per aangifte-rubriek verkregen worden door op het betreffende rubrieknummer te klikken. Voorbeeld: Beeldschermafdruk BTW Aangifteformulier. In het formulier worden de aan te geven bedragen ingevuld op basis van de in de administratie verwerkte gegevens. Deze bedragen kunnen in het formulier handmatig gewijzigd worden. De handmatig aangebrachte wijzigingen worden doorgeboekt zoals opgegeven maar kunnen niet automatisch worden verantwoord in financiŽle mutaties. Indien het niet wenselijk is om gegevens te kunnen wijzigen kan gekozen worden voor een 'alleen lezen' formulier. Indien juist regelmatig moet worden gewijzigd of bij voorkeur handmatig wordt aangegeven kan gekozen worden voor een blanco invulformulier. Zie: Mate|Aangifte|Algemeen:Algemeen voor het instellen van een ander aangifteformulier.

Tijdens het invullen of wijzigen van het formulier kan gebruik gemaakt worden van de Tab en Shift+Tab toets om naar het volgende of vorige vakje te springen. Nadat het formulier is gecontroleerd dient op de 'Akkoord' knop (of op de Enter-toets gedrukt) geklikt te worden. In hetzelfde venster verschijnt nu eenzelfde formulier in afdrukbare vorm. Een afdruk van de scherminhoud is te vinden in: Aangifte.pdf
waarbij opgemerkt dat op de geleverde versie tevens het betalingskenmerk van 16 cijfers wordt vermeld precies zoals op de acceptgiro van de belastingdienst. Dit formulier dient vervolgens te worden uitgeprint waarna de keuze: Mate|Verwerk|Fiatteren wordt geactiveerd en met welke keuze de betreffende XML berichten en eventueel een memoslip ter verwerking in de administratie worden aangemaakt. Een kopie van de XML berichten wordt vervolgens bewaard in de mappen: X:\Finalacc\MaatCode\XMLAangiften en X:\Finalacc\BAPIModule\Meldingen. Vanuit de map: X:\Finalacc\BAPIModule\Meldingen worden de XML berichten door de meegeleverde BAPI module verzonden naar de belastingdienst. (Indien eTaxAgent is geactiveerd kan de locatie van deze map worden gewijzigd via de keuze: Mate|Aangifte|Algemeen:Intermediair.) Met het doorboeken van de aangifte kan het beste worden gewacht totdat de belastingdienst aangeeft dat de berichten correct zijn ontvangen.

Zodra de aangifte is doorgeboekt kan deze automatisch worden betaald via: Mate|Crediteur|Elektronisch betalen waarbij het betalingskenmerk bestaat uit het door de belastingdienst aanbevolen kenmerk van 16 cijfers  aangevuld met een leesbare aanvulling als 3-KWRT09, SEP09, JR2009 etc.

Opmerking:
Nadat via de keuze: Mate|Verwerk|Fiatteren de XML berichten zijn aangemaakt dan wordt verondersteld dat deze ongewijzigd naar de belastingdienst zullen worden verstuurd. Indien daarna (via Mate|Aangifte|BTW-Aangifte) nogmaals gevraagd wordt om dezelfde aangifte op te stellen dan verschijnt onderstaande dialoog:

Het is van belang dat voordat in bovenstaande dialoog het keuzevakje wordt aangevinkt te bedenken dat in de nieuwe aangifte tevens de mutaties kunnen worden betrokken die na de vorige aangifte zijn verwerkt met een (boekingsstuk)datum die ligt voor of op het einde van de aangifteperiode. In de tweede en latere aangiftes kunnen op deze wijze wijzigingen of correcties worden verwerkt t.o.v. de eerste aangifte. Indien gekozen wordt om een nieuwe aangifte op te stellen dan wordt deze eveneens geacht te zullen worden verstuurd naar de belastingdienst. De belastingdienst beschouwt de datum van de eerste inzending over een aangifteperiode als de datum waarop aan de verplichting tot aangifte is voldaan en behandelt alle daarop volgende inzendingen (over dezelfde periode) als aanvullingen of correcties op de eerste aangifte. Verder dient een eventueel eerder aangemaakte memoslip verwijderd te worden of tegengeboekt indien deze al is gemuteerd.