Mate|Aangifte|ICP-Opgaaf

De ICP-Opgave en BTW-Aangifte over 2014 moeten (verplicht) in XBRL worden opgesteld en via DigiPoort verzonden. Opgaven over eerdere perioden mogen eveneens in XBRL worden opgesteld en via DigiPoort verzonden. Na installatie van Visual Enterprise 11301-032 kan daarom het beste direct voor XBRL (via: Mate|Aangifte|Algemeen) worden gekozen.

Let op! Vanaf 1 januari 2010 gelden gewijzigde regels voor de ICP Opgaaf (voorheen ICT Opgaaf) welke zijn verwerkt in Visual Enterprise 10910-029. Klik hier voor een samenvatting.

Voor de geautomatiseerde ICP-Opgaaf gelden de volgende aandachtspunten.

Door OK te klikken of op de Enter-toets te drukken wordt de ICP-Opgaaf voor de vermelde periode opgesteld en wordt het ICP-Opgaveformulier getoond. Voorbeeld: Beeldschermafdruk ICP Opgaveformulier.

Dit formulier dient vervolgens te worden uitgeprint waarna de keuze: Mate|Verwerk|Fiatteren wordt geactiveerd en met welke keuze de betreffende XML berichten worden aangemaakt. Een kopie van de XML berichten wordt vervolgens bewaard in de mappen: X:\Finalacc\MaatCode\XMLAangiften en X:\Finalacc\BAPIModule\Meldingen. Vanuit de map: X:\Finalacc\BAPIModule\Meldingen worden de XML berichten door de meegeleverde BAPI module verzonden naar de belastingdienst. (Indien eTaxAgent is geactiveerd kan de locatie van deze map worden gewijzigd via de keuze: Mate|Aangifte|Algemeen:Intermediair.)

Opmerking:
Nadat via de keuze: Mate|Verwerk|Fiatteren de XML berichten zijn aangemaakt dan wordt verondersteld dat deze ongewijzigd naar de belastingdienst zullen worden verstuurd. Indien daarna (via Mate|Aangifte|ICP-Opgaaf) nogmaals gevraagd wordt om dezelfde aangifte op te stellen dan verschijnt onderstaande dialoog:

Het is van belang dat voordat in bovenstaande dialoog het keuzevakje wordt aangevinkt te bedenken dat in de nieuwe opgaaf tevens de mutaties worden betrokken die na de vorige opgave zijn verwerkt met een (boekingsstuk)datum die ligt voor of op het einde van de aangifteperiode. In de tweede en latere opgaven kunnen op deze wijze correcties worden verwerkt t.o.v. de eerste opgave. Indien gekozen wordt om een nieuwe opgave op te stellen dan wordt deze eveneens geacht te zullen worden verstuurd naar de belastingdienst. De belastingdienst beschouwt de datum van de eerste inzending over een aangifteperiode als de datum waarop aan de verplichting tot opgaaf is voldaan en behandelt alle daarop volgende inzendingen (over dezelfde periode) als aanvullingen of correcties op de eerste opgave.