Mate|Aangifte|Verzenden

Om de BTW-Aangiftes en ICP-Opgaven over het boekjaar 2014 in te sturen naar de Belastingdienst kan niet langer gebruik gemaakt worden van het BAPI kanaal en de meegeleverde BAPI module van LoonSom. In plaats daarvan dient gebruik gemaakt te worden van DigiPoort van de Overheid om te kunnen communiceren met de Belastingdienst. Aangiftes en opgaven dienen bovendien verplicht in het XBRL formaat opgesteld te worden om via DigiPoort te kunnen worden verzonden.

Met de SBR Verzendfaciliteit van Astona kan direct vanuit Mate snel en eenvoudig verzonden worden.

Via de menukeuze: Mate|Aangifte|Verzenden wordt een overzicht getoond van de voor deze maatschappij te verzenden aangiftes en opgaven en een lijst met eerder verzonden opgaven en aangiftes met bijbehorende statussen. De rol van de verzender kan zijn: Servicebureau, Verantwoordingsplichtige of Intermediair. De rol van de verzender wordt bepaald door de eigenaar van het certificaat. Indien een eigen certificaat wordt gebruikt dan wordt de rol: Verantwoordingsplichtige. Indien gebruik wordt gemaakt van het certificaat van een intermediair die beschikt over een BECON nummer dan wordt de rol van de verzender: Intermediair. In alle andere gevallen wordt de rol van Servicebureau aangenomen.

De status van de verzonden opgaven en aangiftes worden weergegeven in simpele kleuren rood, geel en groen zoals in het onderstaande voorbeeld:

Groen:
Aangifte of Opgave is geaccepteerd door de Belastingdienst. Het aanlevertijdstip is nu het juridische tijdstip van indiening. Dit tijdstip dient (om boetes te voorkomen) uiteraard te liggen voor de uiterste inzenddatum.

Geel:
De aflevering is in behandeling. Er dient op knop 'Status ophalen' geklikt te worden om de status te verversen.
De inzending wordt (voorlopig) als tijdig gezien indien het vermelde aanlevertijdstip 72 uur of meer ligt voor de uiterste inzenddatum (laatste dag van de maand om 23:59:59).

Rood:
Er is definitief iets mis gegaan bij de aflevering. Met het gegeven kenmerk (in formaat: 8-4-4-4-12) dient contact opgenomen te worden met DigiPoort. De melding geeft een gedetailleerde omschrijving van de fout.