Order|Opties|Voorkeur:Order

De instelbare voorkeuren op het tabblad Order betreffen de invoerkolommen, controle op de invoer en de uit te voeren acties bij fiatteren. De instellingen gelden per administratie met uitzondering van de Werkorder, Proforma en de Gebruiker/Machine opties.

Invoerkolommen
De kolommen welke tijdens de invoer van orders worden getoond kunnen hier (per administratie) worden vastgelegd. Het wordt aanbevolen om alleen de werkelijk toegepaste kolommen te activeren omdat hiermee de invoer kan worden vereenvoudigd.

Invoer controle
Besteld mag niet blanco blijven
Indien aangevinkt dient tijdens facturatie altijd een waarde voor Besteld ingevuld te worden. Indien een post niet berekend moet worden dan kan de waarde 0 ingevoerd worden. Met onderstaande keuzes kan de controle beperkt worden tot voorraadartikelen en/of NPC's met het tijdskenmerk.
Bij voorraadartikelen
Indien aangevinkt dan wordt de controle beperkt tot voorraadartikelen.
Bij NPC's met tijdskenmerk
Indien aangevinkt dan wordt de controle beperkt tot notaposten met het tijdskenmerk.

Acties
Met deze instellingen wordt bepaald of na het fiatteren van de orders aanvullende acties dienen te worden uitgevoerd. De acties zijn vrij te definiŽren met behulp van een model. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van informatie met een centraal data warehouse, informatie uitwisseling met b.v. een factoring maatschappij, het versturen van faxen, verzenden van e-mails met bijlagen of SMS'jes via webservices etc. etc.

Acties bij fiatteren inschakelen
Indien aangevinkt worden na het fiatteren van de orders automatisch de acties uitgevoerd welke in het opgegeven model zijn geformuleerd.
Uit te voeren model
Het model waarin de uit te voeren acties zijn geformuleerd. De modellen hebben de extensie FOD.

Invulformulier via 'Nieuw Extra'
Met deze instellingen wordt bepaald of nieuwe specifieke zaken zoals duurzame goederen via: Order|Invoer|Nieuw extra met behulp van een invulformulier
(X-Form) of een dialoog moeten worden ingevoerd. De instelling is alleen beschikbaar indien zogenoemde 'custom tables' zijn gedefinieerd waarin de gegevens van specifieke zaken kunnen worden vastgelegd. 
Invulformulier gebruiken
Indien aangevinkt dan worden nieuwe specifieke zaken met een invulformulier
(X-Form) ingevoerd.
Invulformulier
Het model waarin met het te gebruiken invulformulier is gedefinieerd. De modellen hebben de extensie XOD.

Document tijdens Invoer
Met deze instellingen wordt bepaald welke lay-out of welk document bij de knoppen Preview en PrintOK wordt toegepast.
Laatste keuze Uitvoer|Order
Indien geselecteerd dan wordt de lay-out of het document toegepast welke als laatste is gekozen via het menu: Order|Uitvoer|Order|OD1 op het betreffende werkstation. Dit is de standaard (default) instelling.
Indien niet geselecteerd dan verschijnt tijdens de invoer van orders rechtsonder in het Invoerscherm een extra keuzevakje. Dit keuzevakje wordt aangeduid met 'Gereed' indien Direct Gereedmelden en Fiatteren wordt toegestaan en anders met 'Proforma'. Het extra keuzevakje 'Gereed' verschijnt alleen bij het wijzigen van bestaande orders en 'Proforma' zowel bij bestaande als nieuwe orders. Indien tijdens orderinvoer het keuzevakje 'Gereed' of 'Proforma' wordt aangevinkt dan wordt bij Preview en PrintOK het document toegepast dat bij Proforma of alternatief document is opgegeven en anders dat bij Standaard Werkorder.
Standaard Werkorder (per gebruiker)
Hier wordt het document opgegeven dat dient te worden toegepast bij Preview en PrintOK tijdens de invoer van werkorders indien 'Gereed' of 'Proforma' niet wordt aangevinkt. De instelling geldt per gebruiker zodat eventueel voor iedere gebruiker andere documenten kunnen worden toegepast. Het wel of niet aanvinken van 'Gereed' of 'Proforma' is niet van invloed indien
Laatste keuze Uitvoer|Order is geselecteerd.
Proforma of alternatief document (per gebruiker)
Hier wordt het document opgegeven dat dient te worden toegepast bij Preview en PrintOK tijdens de invoer van werkorders indien 'Gereed' of 'Proforma' wordt aangevinkt. De instelling geldt per gebruiker zodat per gebruiker verschillende documenten kunnen worden toegepast. Het wel of niet aanvinken van 'Gereed' of 'Proforma' is niet van invloed indien
Laatste keuze Uitvoer|Order is geselecteerd.

Direct Fiatteren bij Gereedmelden

Met deze instellingen wordt bepaald of bij het gereed melden van orders direct moet worden gefiatteerd. Indien hiervoor wordt gekozen hoeven de orders niet meer apart gefiatteerd te worden via de keuze: Order|Fiatteer|Order. Bij deze keuze kunnen orders niet meer worden verzameld per factuur ook al is dat aangegeven via: Order|Opties|Algemeen. Dit omdat dan automatisch voor elke order een factuur wordt aangemaakt.

Inschakelen

Indien aangevinkt wordt bij het gereed melden van een order direct gefiatteerd en een factuur aangemaakt.

Direct Gereedmelden en Fiatteren
Toestaan bij Wijzigen
Indien dit keuzevakje is geselecteerd dan verschijnt er tijdens het wijzigen van bestaande orders rechtsonder in het invoerscherm een keuzevakje aangeduid met 'Gereed'. Indien 'Gereed' is aangevinkt dan wordt met knoppen PrintOK of OK de order direct gereedgemeld en gefiatteerd. Het toegepaste document bij Preview en PrintOK wordt bepaald door de keuzes bij Document tijdens Invoer.

Gebruiker/Machine opties
De hier opgegeven opties gelden per gebruiker en bij oudere besturingsystemen per machine of werkstation.
NAW overslaan bij wijzigen
Indien aangevinkt dan wordt bij de keuze: Order|Invoer|Order|Wijzigen niet meer de dialoog getoond waarmee de kopgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, afleveradres etc.) kunnen worden gewijzigd. In plaats daarvan wordt direct na het invoeren of selecteren van het ordernummer naar de dialoog voor invoer van orderregels gegaan.
Wijzigen automatisch herhalen
Indien aangevinkt dan kan na het invoeren van een order direct een andere order worden geselecteerd zonder telkens de keuze: Order|Wijzigen uit het invoermenu te moeten maken.
Invoer in 'Scan' mode
Indien dit keuzevakje is geselecteerd dan wordt, tijdens de invoer van orders, na het scannen (of intypen) van de notapostcode
bij Besteld 1 ingevuld en direct naar de volgende regel gegaan waarna opnieuw een notapostcode kan worden gescand. Op deze wijze kan ingevoerd worden door uitsluitend notapostcodes te scannen op precies dezelfde wijze als dit ook het geval is bij het scannen van EAN of UPC codes.