Order en Invoice
Voor Windows Vista(x64), 2008(x64), 2008 R2, 2012, 7(x64), 8.x(x64) en 10(x64)
© 2000, 2018 Astona Engineering


Inhoudsopgave

   Inleiding
      Introductie Order
   Order Menu

        Bestand

            Bewaar als PDF

            e-Mail verzenden

            Afdrukken
            Printer kiezen
            Pagina-instelling
            Afsluiten
        Invoer
            Offerte (d)
                Nieuw (F1)...

                Nieuw extra1 (Shift+F1)...
                Wijzigen (F5)...
                Akkoord (F9)...
            Order
                Nieuw (F2)...

                Nieuw extra1 (Shift+F2)...
                Wijzigen (F6)...
                Gereed (F10)...

                Deel Order of Factuur2 (F4)...
            Factuur
                Nieuw (F3)...

                Nieuw extra1 (Shift+F3)...
                Wijzigen (F7)...
            Backorder (F8)...

            ¹ Keuze alleen beschikbaar indien indien zogenoemde 'custom tables' zijn gedefinieerd.
            2 Keuze alleen beschikbaar indien de Partition optie is geļnstalleerd.   

          Beeld
            Knoppenbalk
            Statusbalk

            Tegelvenster
            Klassiek/Modern

            Reset dialoog

        Onderhoud
            Omzetgroep...
            Notaposten...

            Extra basis...
        Fiatteer
            Offerte d...
            Order...
            Factuur...
        Uitvoer
            Offerte d
                Offerte (OF1)...
                Doc OF2 t/m
                Doc OF5

                Zoek...

            Order
                Order (OD1)...
                Doc OD2 t/m
                Doc OD5

                Zoek...

            Factuur
                Factuur (FC1)...
                Doc FC2 t/m
                Doc FC5

                Zoek...

            Rapport...
        Opties
            Algemeen...
            Voorkeur...

    Referentie
        BTW-Identificatienummers
        Bestandsformaten en directories
        Aanpassen van modellen
        Initialistatie van modellen
        Account OLE DB Provider
        Smart Business Models (AstoDate)